برای دیدن توضیح و عکسها و فیلم هر واحد روی آن کلیک نمایید

 

 

سویت تخت دبل
سویت تخت دبل
سویت تخت تک نفر
سویت تخت تک نفر

 

واحد یک خواب 3 نفر تخت
واحد یک خواب 4 تخت ویلایی
واحد یک خواب 4 تخت ویلایی
واحد یک خواب vip
واحد یک خواب 4 نفر تخت
واحد یک خوابه 4 نفر تخت

 

 

 

واحد دوخواب دوبلکس 6 نفر تخت
ویلا دو خواب 4 نفر تخت
ویلا دو خواب 4 نفر تخت
ویلا دو خواب شش نفر تخت
ویلا دو خواب شش نفر تخت

 

 

واحد سه خوابه دوبلکس
واحد سه خوابه 8 نفر تخت