Full 2
* * *
Welcome To Hotel Dehkadesaheli Chamkhale

***پذیرش تک نفر ( آقا تنها / خانم تنها )، فقط با ارائه‌ی کارت ملی و شناسنامه عکس‌دار فرد امکان‌پذیر است.

***پذیرش زوجین تنها با ارایه مدارک معتبر محرمیت (شناسنامه زوجین / صیغه‌نامه رسمی به صورت دفترچه‌ای با مهر برجسته، به همراه ارائه‌ی کارت ملی و شناسنامه عکس‌دار زوجین) ، امکان‌پذیر است.

***کودکان زیر 6 سال مهمان مجتمع هستند

***پذیرش مهمان همراه با هر نوع حیوان خانگی امکان پذیر نمی باشد.