برای دیدن توضیح و عکسها و فیلم هر واحد روی آن کلیک نمایید

سوییت های دونفرتخت:

سویت تخت دبل
سویت تخت دبل
سویت تخت تک نفر
سویت تخت تک نفر

 

 

واحد های یک خوابه 3 و 4 نفر تخت

واحد یک خواب 3 نفر تخت
واحد یک خواب 4 تخت ویلایی
واحد یک خواب 4 تخت ویلایی
واحد یک خواب vip
واحد یک خواب 4 نفر تخت
واحد یک خوابه 4 نفر تخت

 

 

 

 

واحدهای دوخوابه 4 و 6نفر تخت

ویلا دو خواب 4 نفر تخت
ویلا دو خواب 4 نفر تخت
واحد دوخواب دوبلکس 6 نفر تخت
ویلا دو خواب شش نفر تخت
ویلا دو خواب شش نفر تخت

واحد های سه خوابه 8 نفر تخت

واحد سه خوابه 8 نفر تخت
واحد سه خوابه دوبلکس